| Nieruchomości i Budownictwo | Budowa i remont

Nieruchomości i Budownictwo

Budowa i remont

Budowa i remont – kłopoty z sąsiadami Może się zdarzyć, że inwestor nie uzyska jednak zgody od sąsiada, wtedy istnieje możliwość zwrócenia się do organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o przymusowe zezwolenie na wejście na jego posesję. Trzeba tylko wykazać, że podjęte próby rozmów z właścicielem sąsiedniej nieruchomości skończyły się fiaskiem. W terminie 14 dni […]

Budowa i remont
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Budowa i remont – kłopoty z sąsiadami

Może się zdarzyć, że inwestor nie uzyska jednak zgody od sąsiada, wtedy istnieje możliwość zwrócenia się do organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o przymusowe zezwolenie na wejście na jego posesję. Trzeba tylko wykazać, że podjęte próby rozmów z właścicielem sąsiedniej nieruchomości skończyły się fiaskiem. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, właściwy organ w drodze decyzji podejmuje rozstrzygnięcie sporu. Jeżeli uzna racje inwestora określa warunki korzystania z sąsiedniego budynku.

Korzystanie z pasa drogowego

Aby na projekty domów mogło zostać wydane pozwolenie na budowę, nasze domy jednorodzinne muszą mieć dostęp do drogi publicznej, bezpośredni lub pośredni. Kiedy dom jednorodzinny już stoi, na potrzeby prac remontowych możliwe jest również zajęcie pasa drogowego. Wymagać to będzie uzyskania zezwolenia zarządcy drogi.

Za zajęcia pasa drogowego pobierana jest opłata, którą też określa to zezwolenie. Inwestor ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki ruchu i po ukończeniu prac przywrócić poprzedni stan w ustalonym terminie. Każde niedotrzymanie warunków zezwolenia grozi karą w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 

Przeczytaj także inne nasze artykuły o architekturze:

recommended