| Nieruchomości i Budownictwo | Jak uzyskać warunki zabudowy?

Nieruchomości i Budownictwo

Jak uzyskać warunki zabudowy?

Jak uzyskać warunki zabudowy? Planowana budowa domu wymaga od nas przeprowadzenia szeregu formalności związanych z uzyskaniem stosownych zgód, uzgodnień i opinii. Co zrobić w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Zanim otrzymamy pozwolenie na budowę i będziemy mogli realizować nowe projekty domów, musimy wiedzieć, jakie domy jednorodzinne w ogóle można postawić na terenie, który obejmuje […]

Jak uzyskać warunki zabudowy?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Jak uzyskać warunki zabudowy?

Planowana budowa domu wymaga od nas przeprowadzenia szeregu formalności związanych z uzyskaniem stosownych zgód, uzgodnień i opinii. Co zrobić w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Zanim otrzymamy pozwolenie na budowę i będziemy mogli realizować nowe projekty domów, musimy wiedzieć, jakie domy jednorodzinne w ogóle można postawić na terenie, który obejmuje naszą działkę. W tym celu należy wystąpić o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wydziale geodezji gminy.

Z planu dowiemy się nie tylko, jaka zabudowa przewidziana jest na danym terenie, ale również, co może powstać wkrótce w sąsiedztwie. Warto wiedzieć, że wypis i wyrys możemy otrzymać przed zakupem działki. Dzięki temu możemy uniknąć inwestycji w grunt, który sąsiadować będzie z hałaśliwą fabryką czy drogą szybkiego ruchu.

Jak uzyskać warunki zabudowy?

Niestety, mało gmin w Polsce ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Gdy planowane inwestycje i inne roboty budowlane mają rozpocząć się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy. Taką decyzję wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta po uzgodnieniu z odpowiednimi organami i otrzymaniu potrzebnych opinii.

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest tylko wtedy, gdy zostają spełnione jednocześnie następujące warunki:

występuje ?dobre sąsiedztwo? tzn. co najmniej jedna sąsiadująca działka, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest tak zabudowana, że można określić formę architektoniczną, funkcje i inne parametry nowego obiektu, celem kontynuacji linii zabudowy.

 

Przeczytaj także inne nasze artykuły o architekturze:

recommended