| Nieruchomości i Budownictwo | Księga wieczysta

Nieruchomości i Budownictwo

Księga wieczysta

Księga wieczysta ułatwia obrót nieruchomościami, jeśli chcemy sprzedać swoje mieszkania czy wybudowane projekty domów jednorodzinnych. Właściciel nieruchomości składa w Sądzie Rejonowym stosowny wniosek o założenie księgi wieczystej, załączając wymagane dokumenty: dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości. Oprócz właściciela, wniosek o założenie księgi wieczystej może złożyć również osoba, […]

Księga wieczysta
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Księga wieczysta ułatwia obrót nieruchomościami, jeśli chcemy sprzedać swoje mieszkania czy wybudowane projekty domów jednorodzinnych. Właściciel nieruchomości składa w Sądzie Rejonowym stosowny wniosek o założenie księgi wieczystej, załączając wymagane dokumenty: dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości.

Oprócz właściciela, wniosek o założenie księgi wieczystej może złożyć również osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości a także wierzyciel, jeśli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane do księgi wieczystej. Księga wieczysta nieruchomości państwowych może być założona również na wniosek państwowej jednostki lub osobie, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste.

Wniosek o założenie księgi wieczystej powinien zawierać wszelkie dostępne informacje, które powinny znaleźć się w księdze. Chodzi tu przede wszystkim o oznaczenie nieruchomości, podanie informacji, gdzie się ona znajduje, a także jaki jest sposób z niej korzystania. We wniosku wpisujemy również wszystkich uprawnionych, na których własność ma być wpisana.

Jeśli chodzi o obciążenia ciążące na nieruchomości to osoba składająca wniosek powinna je wymienić bądź złożyć oświadczenie, że nie wie o ich istnieniu.

Bardzo ważną zasadą jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Oznacza ona, że przyjmuje się, że wszystko to, co wpisane jest do księgi odpowiada stanu faktycznemu. Jeżeli chcemy kupić dom jednorodzinny a w księdze wieczystej wpisany jest właściciel, który projekt domu wystawił na sprzedaż, przyjmujemy, że jest on uprawniony do przeprowadzenia transakcji.

Przepisy o rękojmi chronią nabywcę nieruchomości. Faktyczny właściciel, jeśli sprawdzi błędy w księdze ? np. podanie nieuprawnionej osoby jako właściciela, musi dowieść swoich racji, występując do sądu wieczystoksięgowego o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Warto pamiętać, że postępowanie to jest wolne od opłat.

Księgi wieczyste są jawne. Oznacza to, że jeśli jesteśmy tylko zainteresowani nabyciem domu czy mieszkania, ale jeszcze nie zdecydowaliśmy się na zakup i nie mamy żadnych praw do nieruchomości, możemy wystąpić o odpis z księgi wieczystej, by sprawdzić dane w niej zawarte. Zasada ta nie dotyczy już akt księgi. Wgląd w nie może uzyskać jedynie osoba posiadająca interes prawny lub notariusz.

Od niedawna księgi można również przeglądać w internecie na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości ? wystarczy znać numer księgi, wpisać go w odpowiednie pole, by na ekranie wyświetliły się informacje, których poszukujemy.

Przeczytaj także inne nasze artykuły o architekturze:

recommended