| Nieruchomości i Budownictwo | Prace przygotowawcze na placu budowy

Nieruchomości i Budownictwo

Prace przygotowawcze na placu budowy

Prace przygotowawcze na placu budowy W poprzednim artykule Budowa domu krok po kroku, pisaliśmy o konieczności zawiadomienia nadzór budowlany o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Musimy tego dokonać na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem. Jeżeli nadzór budowlany nie wniesie sprzeciwu, nasze projekty domów mogą być w końcu realizowane. Do zawiadomienia o rozpoczęciu budowy musimy […]

Prace przygotowawcze na placu budowy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Prace przygotowawcze na placu budowy

W poprzednim artykule Budowa domu krok po kroku, pisaliśmy o konieczności zawiadomienia nadzór budowlany o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Musimy tego dokonać na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem.

Jeżeli nadzór budowlany nie wniesie sprzeciwu, nasze projekty domów mogą być w końcu realizowane.

Do zawiadomienia o rozpoczęciu budowy musimy dołączyć oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu przez niego obowiązków, które nakłada na niego ustawa Prawo budowlane. W oświadczeniu stwierdza on ponadto, że został sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

Prace przygotowawcze na placu budowy

Kierownik budowy to osoba, od której zależy zagospodarowanie i organizacja terenu budowy. W początkowej fazie, kiedy budowa domu ma się rozpocząć, jest on odpowiedzialny za prace przygotowawcze, czyli za:

wytyczenie budynku na działce
wykonanie niwelacji terenu
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów
wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (czyli m.in. prąd na działce)

 

Przeczytaj także inne nasze artykuły o architekturze:

recommended