| Nieruchomości i Budownictwo | Prawo budowlane

Nieruchomości i Budownictwo

Prawo budowlane

Prawo budowlane określa, że budowlana tablica informacyjna powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach nie mniejszych niż 90×70 cm, mieć żółty kolor, a czarną grafiką powinny być na niej naniesione istotne informacje, w sposób czytelny i trwały, dotyczące: rodzaju robót budowlanych oraz adresu prowadzenia tych robót numeru pozwolenia na budowę oraz nazwy, adresu i numeru telefony […]

Prawo budowlane
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Prawo budowlane określa, że budowlana tablica informacyjna powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach nie mniejszych niż 90×70 cm, mieć żółty kolor, a czarną grafiką powinny być na niej naniesione istotne informacje, w sposób czytelny i trwały, dotyczące:

rodzaju robót budowlanych oraz adresu prowadzenia tych robót
numeru pozwolenia na budowę oraz nazwy, adresu i numeru telefony właściwego organu nadzoru budowlanego
imienia, nazwiska lub nazwy firmy, adresu i numeru telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych
imion, nazwisk, adresów i numerów telefonów kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
numerów telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia
numerów telefonów okręgowego inspektora pracy

Pamiętajmy, że pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata. Jeżeli w tym czasie nie rozpoczniemy robót budowlanych, będziemy musieli wystąpić z nowym wnioskiem i przeprowadzić ponownie wszystkie formalności budowlane.

Czasami z różnych względów, najczęściej finansowych, budowa domu jednorodzinnego nie może być rozpoczęta. Nie mamy funduszy na materiały budowlane czy zatrudnienie ekipy. Warto wiedzieć, że aby nie przepadła nam prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę, wystarczy przeprowadzić prace przygotowawcze na placu budowy, by budowanie domu uznane zostało za rozpoczęte.

Organizacja placu budowy, ogrodzenie terenu budowy czy niwelacja terenu i wytyczenie budynku na działce to roboty, które rozpoczynają proces budowy. Także budowa przyłączy na potrzeby placu budowy, czyli np. doprowadzenie prądu na działce, uznawana jest za rozpoczęcie prac.

Przeczytaj także inne nasze artykuły o architekturze:

recommended