| Nieruchomości i Budownictwo | Remont dachu obiektu zabytkowego

Nieruchomości i Budownictwo

Remont dachu obiektu zabytkowego

Remont dachu obiektu zabytkowego Szczególnym przypadkiem remontu dachu jest sytuacja, kiedy prace prowadzone są w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Żadnych prac nie możemy wówczas rozpocząć bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Dotyczy to wszystkich tego typu budynków bez wyjątku. Remontując obiekt zabytkowy wszelkie działania musimy skonsultować z wojewódzkim konserwatorem zabytków i uwzględnić jego ewentualne […]

Remont dachu obiektu zabytkowego
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Remont dachu obiektu zabytkowego

Szczególnym przypadkiem remontu dachu jest sytuacja, kiedy prace prowadzone są w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Żadnych prac nie możemy wówczas rozpocząć bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Dotyczy to wszystkich tego typu budynków bez wyjątku.

Remontując obiekt zabytkowy wszelkie działania musimy skonsultować z wojewódzkim konserwatorem zabytków i uwzględnić jego ewentualne uwagi. To jednak nie koniec ograniczeń w tej kwestii. Przy remoncie zabytkowego budynku mogą pracować jedynie osoby wykwalifikowane w pracy i doświadczone w pracy na terenie obiektu zabytkowego. Ograniczenia dotyczą także kierownika budowy ? musi to być osoba posiadająca zarówno uprawnienia budowlane, jak i przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy przy obiektach zabytkowych.

Adaptacja poddasza

Jeśli mamy projekty domów z poddaszem, a dotychczas poddasze było nieużytkowane, po latach możemy chcieć je wykorzystać na cele mieszkalne. Jeśli planowana jest adaptacja poddasza, jego nadbudowa lub przebudowa, również nie obędzie się bez uzyskania pozwolenia na budowę.

Remont poddasza wymaga, by we wniosku koniecznie zamieścić informację o planowanej zmianie sposobu użytkowania.

Dotyczy to wszelkiego rodzaju budynków, nie tylko obiektów zabytkowych. Jeśli teren na którym stoi budynek nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, musimy dodatkowo uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Przepisy prawa budowlanego są bardzo surowe, pamiętajmy jednak, że musimy się do nich stosować dla naszego własnego dobra. Poszczególne czynności muszą być ze sobą skoordynowane, aby wyeliminować grożące nam niebezpieczeństwa.

Przeczytaj także inne nasze artykuły o architekturze:

recommended