| Nieruchomości i Budownictwo | Teren ma dostęp do drogi publicznej

Nieruchomości i Budownictwo

Teren ma dostęp do drogi publicznej

Teren ma dostęp do drogi publicznej uzbrojenie terenu jest wystarczające dla nowo planowanej inwestycji (wystarczą gwarancje w postaci odpowiednich umów) teren nie musi uzyskać zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne lub miejscowe plany tego terenu utraciły moc _ decyzja ta jest zgodna z przepisami odrębnymi Warunek ?dobrego sąsiedztwa? i dostępu do […]

Teren ma dostęp do drogi publicznej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Teren ma dostęp do drogi publicznej
uzbrojenie terenu jest wystarczające dla nowo planowanej inwestycji (wystarczą gwarancje w postaci odpowiednich umów)
teren nie musi uzyskać zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne lub miejscowe plany tego terenu utraciły moc

_ decyzja ta jest zgodna z przepisami odrębnymi

Warunek ?dobrego sąsiedztwa? i dostępu do drogi publicznej nie jest wymagany dla uzyskania decyzji dla linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.

Samo ?dobre sąsiedztwo? nie jest konieczne też dla zabudowy zagrodowej, zależnej od powierzchni gospodarstwa rolnego, na której ma powstać planowany obiekt.

Ważną sprawą jest fakt, że dla złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie trzeba być właścicielem nieruchomości. Jest to dosyć istotne dla potencjalnego nabywcy, który zanim dokona zakupu, zyska pewność realizacji zamierzonych planów.

Czynności w sprawie ustalenia warunków zabudowy mogą zostać zawieszone, nie dłużej jednak niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. To postępowanie musi być zakończone wydaniem decyzji jeśli w ciągu 2 miesięcy od zawieszenia rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w okresie zawieszenia nie uchwalono tego plany lub jego zmiany.

Decyzję o warunkach zabudowy, dotyczącą tego samego terenu, może urząd wydać kilku wnioskodawcom, zawsze z odpisem do wiadomości wszystkim zainteresowanym.

Wygaśnięcie takiej decyzji następuje w momencie, kiedy inna osoba uzyska pozwolenie na budowę na tym terenie lub uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przewiduje inne rozwiązania, niż w wydanej decyzji.

Pamiętajmy, że warunki zabudowy należy poznać zanim kupimy projekt domu. W przeciwnym razie może okazać się, że wybrany przez nas dom jednorodzinny nie nadaje się na działkę. Warunki zabudowy określają bowiem m.in. wysokość budynku, rodzaj dachu i kąt nachylenia dachu, to czy możemy wybudować domy z poddaszem czy tylko domy parterowe. Jeżeli nasza działka leży na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, możemy nawet mieć narzucone to, jaka dachówka będzie konieczna do pokrycia dachu.

Przeczytaj także inne nasze artykuły o architekturze:

recommended