| Nieruchomości i Budownictwo | Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

Nieruchomości i Budownictwo

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości może nastąpić jeśli właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia i nie później niż 2 lata od momentu złożenia zgłoszenia. Kiedy organ może wnieść sprzeciw? Istnieje kilka sytuacji, które mogą uniemożliwić nam zmianę sposobu użytkowania. Po pierwsze sprzeciw taki może wystąpić jeśli nowy sposób użytkowania […]

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości może nastąpić jeśli właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia i nie później niż 2 lata od momentu złożenia zgłoszenia.

Kiedy organ może wnieść sprzeciw? Istnieje kilka sytuacji, które mogą uniemożliwić nam zmianę sposobu użytkowania. Po pierwsze sprzeciw taki może wystąpić jeśli nowy sposób użytkowania nieruchomości wymaga robót związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W takim wypadku najpierw będziemy musieli wystąpić o pozwolenie na budowę i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Natomiast w przypadku, gdy prace wymagają zgłoszenia ? tryb postępowania będzie taki sam, jak przy zgłoszeniu.

Organ może wnieść sprzeciw również wtedy, kiedy zmiana sposobu użytkowania nieruchomości bądź jej części narusza zasady miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Dlatego przed rozpoczęciem budowy domu tak ważne jest sprawdzenie, jaki dom jednorodzinny może być budowany na działce. Jeżeli gmina nie ma uchwalonego miejscowego planu, konieczne będzie wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Ze sprzeciwem możemy się liczyć również wtedy, kiedy zmiana sposobu użytkowania nieruchomości lub jej części może zagrozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, albo spowoduje uciążliwości dla sąsiednich terenów i mieszkańców.

Warto wiedzieć, że jeżeli wniesiemy zgłoszenie o zmianie sposobu użytkowania po fakcie, czyli kiedy już użytkujemy dom niezgodnie z jego przeznaczenie, nie wywoła to skutków prawnych. Organ wstrzyma jednak wtedy zgodę na użytkowanie nieruchomości lub jej części do momentu, w której przedłożymy wszystkie niezbędne do zgłoszenia dokumentu. Musimy się liczyć z tym, że po sprawdzeniu prawidłowości dokumentów, organ ustali wysokość opłaty legalizacyjnej, którą będziemy musieli uiścić.

Jeżeli w terminie podanym przez właściwy organ nie dopełnimy wszystkich formalności, czyli nie dostarczymy wymaganych dokumentów lub gdy nie nadal będziemy użytkować nieruchomość niezgodnie z jej przeznaczeniem, mimo wstrzymania użytkowania, otrzymamy decyzję o nakazie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania nieruchomości lub jej części.

Przeczytaj także inne nasze artykuły o architekturze:

recommended