| Nieruchomości i Budownictwo | Zmiana sposobu użytkowania

Nieruchomości i Budownictwo

Zmiana sposobu użytkowania

Zanim kupimy gotowe projekty domów jednorodzinnych, musimy sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania, jakie domy jednorodzinne z jaką funkcją, możemy budować na działce. Mogą to być na przykład tylko domy jednorodzinne z funkcją mieszkalną, albo domy z częścią przeznaczoną na usługi czy handel, lub budynki usługowe. Kiedy zatwierdzamy projekty domów i uzyskujemy pozwolenie na budowę, dostajemy […]

Zmiana sposobu użytkowania
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zanim kupimy gotowe projekty domów jednorodzinnych, musimy sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania, jakie domy jednorodzinne z jaką funkcją, możemy budować na działce.

Mogą to być na przykład tylko domy jednorodzinne z funkcją mieszkalną, albo domy z częścią przeznaczoną na usługi czy handel, lub budynki usługowe. Kiedy zatwierdzamy projekty domów i uzyskujemy pozwolenie na budowę, dostajemy zgodę na budowę i użytkowanie domu tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Z czasem jednak może się zdarzyć, że będziemy chcieli zmienić sposób użytkowania domu. Czy jest to możliwe? Tak, choć oczywiście wymaga przeprowadzenia kilku formalności.

Zmiana sposobu użytkowania

Jeżeli właściciel nieruchomości lub nowy nabywca postanawia zmienić sposób jej użytkowania musi wiedzieć, że odbywa się to według ustalonych, urzędowych procedur na podstawie zgłoszenia odpowiedniemu organowi. Takie zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania musi być złożone przed mającą nastąpić zmianą sposobu użytkowania całej lub części nieruchomości.

W zgłoszeniu takim musimy określić zarówno dotychczasowe, jak i przewidywane wykorzystanie nieruchomości. Zgłoszenie wymaga dołączenia wielu dokumentów. Przede wszystkim konieczny jest opis i rysunek obiektu, z zaznaczeniem jego umiejscowienia w stosunku do sąsiednich nieruchomości już istniejących, jak i budowanych oraz krótki opis techniczny charakteryzujący dany obiekt i jego konstrukcję.

Poza tym, wraz ze zgłoszeniem składa się oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaświadczenie włodarza miejscowości o zgodności przewidywanego sposobu użytkowania obiektu z planem zagospodarowania przestrzennego, ekspertyzę techniczna oraz inne pozwolenia i opinie w zależności od potrzeb.

 

Przeczytaj także inne nasze artykuły o architekturze:

recommended